Tìm hiểu tác phẩm tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Tìm hiểu tác phẩm tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote

Tìm hiểu tác phẩm tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh – Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá của dân tộc Việt Nam ta. Bản tuyên ngôn thể hiện phong cách chính luận của Hồ Chí Minh.

Tác phẩm có giọng văn hùng hồn, có lí luận chặt chẽ sắc bén, có sức thuyết phục cao đối với người đọc và người nghe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top