Tìm hiểu tác phẩm “Rừng xà nu”

Rate this post

Tìm hiểu tác phẩm “Rừng xà nu” một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Trung Thành với bút danh của nhà văn Nguyên Ngọc, có trong chương trình Văn học lớp 12.

Với tác phẩm Rừng xà nu, chúng ta cần quan tâm đến 3 vấn đề lớn là: hình tượng các anh hùng Tây Nguyên (dân làng Xô Man), hình tượng TNú, hình tượng cây xà nu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top