Tìm hiểu tác phẩm hồn trương ba da hàng thịt

Rate this post

Tìm hiểu tác phẩm hồn trương ba da hàng thịt của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ.

Cuộc đấu tranh giữa hồn và xác là cuộc đấu tranh giữa khát vọng và dục vọng, giữa phần con và phần người. Không những thế mỗi con người phải sống cân đối giữa phần con và phần người.

Comments are closed.

Scroll To Top