Tìm hiểu tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông

Rate this post

Tìm hiểu tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông là một tác phẩm đặc biệt hay ca ngợi, tự hào non sông đất nước, tình yêu thiên nhiên.

Ai đã đặt tên cho dòng sông là bài bút kí mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết bằng tất cả tình yêu với sông Hương và xứ Huế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top