Phân tích tác phẩm chí phèo của Nam Cao

Rate this post

Phân tích tác phẩm chí phèo của Nam Cao đã khắc họa tấn bi kịch của người nông dân trước Cách mạng. Trong tác phẩm này, Nam Cao không đi vào nạn sưu thuế hay thiên tai dịch họa mà nhà văn lại hướng đến một phương diện khác, đó là hình tượng người nông dân cố cùng bị xã hội phá hủy về tâm hồn, hủy diệt cả nhân tính và bị phủ nhận tư cách làm người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top