Phân tích hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ.

Nguyễn Huệ là con người mạnh mẽ, quyết đoán, nhanh nhẹn, quả quyết xông xáo và có chủ đích rõ ràng, nhưng không phải là người xốc nổi mà có tính toán trước sau, có tham khảo ý kiến của những cộng sự, những người dưới quyền.

Nguyễn Huệ là con người mạnh mẽ, quyết đoán, nhanh nhẹn, quả quyết xông xáo và có chủ đích rõ ràng, nhưng không phải là người xốc nổi mà có tính toán trước sau, có tham khảo ý kiến của những cộng sự, những người dưới quyền.

Là người lãnh đạo chỉ huy chính trị, quân sự, ngoại giao, có trí tuệ sáng suốt, nhìn xa, trông rộng, biết mình, biết người.

Là người có tài dùng binh như thần, điều này thể hiện ở cuộc hành quân thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn.

Là người lẫm liệt trong chiến trận ông là môt tổng chỉ huy chiến dịch thực sự: hoạch định phương pháp tiến đánh. Tổ chức quân sĩ, tự mình chỉ huy mũi tiến công quan trọng nhất. cưỡi voi đốc thúc, xông pha tên đạn, bày mưu tính kế..

 Chia sẻ: trungtamgiasuhanoi.edu.vn

Facebook

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.