Giới thiệu ngắn về nguồn gốc và giá trị của kiệt tác Truyện Kiều của thi hào dân tộc Nguyễn Du.

Truyện Kiều là một công trình nghệ thuật về ngôn ngữ, về thơ lục bát, về tả cảnh, tả tình, tả người, … bút pháp nghệ thuật của Nguyễn Du trở thành mẫu mực cổ điển vô song.

1. Nguồn gốc:

Nguyễn Du đã lấy cốt truyện từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, Trung Quốc mà sáng tạo ra Truyện Kiều bằng thơ lục bát dài 3254 câu thơ, đậm đà màu sắc Việt Nam.

2. Giá trị:

– Truyện Kiều thấm nhuần tinh thần nhân đạo cao đẹp và có giá trị tố cáo hiện thực sâu sắc.

–  Truyện Kiều là một công trình nghệ thuật về ngôn ngữ, về thơ lục bát, về tả cảnh, tả tình, tả người, … bút pháp nghệ thuật của Nguyễn Du trở thành mẫu mực cổ điển vô song.

Chia sẻ: trungtamgiasuhanoi.edu.vn

Facebook

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *