Gia sư môn sinh học tại Hà Nội

Gia sư môn sinh học tại Hà Nội

Tổ bộ môn gia sư môn sinh học tại hà nội của Trung Tâm Gia Sư Hà Nội gồm tập hợp các giáo viên, sinh viên của các trường phổ thông, đại học ở các trường phổ thông cũng như các trường đại học như y, dược, khoa sinh trường sư phạm..

Gia sư môn sinh học tại Hà Nội

Trung tâm gia sư nhận giảng dạy môn sinh học tại nhà cho các đối tượng học sinh trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội:

Gia sư môn sinh học cho những học sinh các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Gia sư môn sinh học cho những đối tượng học sinh mất gốc đảm bảo lấy lại kiến thức căn bản.
Ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học môn sinh học.

Gia sư môn sinh học tại Hà Nội
Gia sư môn Sinh học

Theo kinh nghiệm nhiều năm theo đuổi việc dạy và học môn Sinh học chúng tôi nhận rõ, môn sinh vừa có đặc thù của một môn khoa học tự nhiên với những hệ thống lý thuyết tổng quát, với những công thức cộng vào đó là những hệ thống bài tập khá phức tạp vừa mang đặc thù của một môn khoa học thực nghiệm, môn sinh học có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực nghiệm.

Ở cấp độ học phổ thông, thì đó là sự kết hợp giữa hệ thống lý thuyết và hệ thống bài tập vận dụng tương ứng. Hãy tiếp thu hết những kiến thức mà thầy cô giảng trên lớp, về nhà hệ thống hóa lại và mở rộng, đào sâu, thời gian học trên lớp là hết sức quan trọng các em nhé.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.