Đáp án các môn thi tốt nghiệp 2013

Đáp án các môn thi tốt nghiệp 2013
Rate this post

Ngay chiều ngày 04-06 khi kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông trung học vừa kết thúc thì Bộ Giáo DỤc đã công bố các đáp án môn thi tốt nghiệp năm nay 2013.

Trungtamgiasuhanoi.edu.vn xin giới thiệu các bạn các đáp án được Bộ giáo dục công bố nhé.Mong rằng các thí sinh nhà ta có được kết quả tốt nhất.

Đáp án thi tốt nghiệp 2013

Đáp án thi tốt nghiệp 2013

MÔN TOÁN:
Xem đề thi chính thức hệ THPT: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DeToanCt_PT_TN_K13.pdf
Đáp án chính thức hệ THPT: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/HdcToanCt_PT_TN_K13.pdf
Đề thi chính thức hệ GDTX: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DeToanCt_TX_TN_K13.pdf
Đáp án chính thức hệ GDTX: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/HdcToanCt_TX_TN_K13.pdf
MÔN VẬT LÍ
Đề thi chính thức hệ THPT: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DeLiCt_PT_TN_K13_M157.pdf
Đáp án chính thức hệ THPT: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DaLiCt_PT_TN_K13.pdf
Đề chính thức hệ GDTX: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DeLiCt_TX_TN_K13_M263.pdf
Đáp án chính thức hệ GDTX: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DaLiCt_TX_TN_K13.pdf
MÔN HÓA HỌC:
Đề chính thức hệ THPT: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DeHoaCt_PT_TN_K13_M152.pdf
Đáp án chính thức hệ THPT: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DaHoaCt_PT_TN_K13.pdf
Đề chính thức hệ GDTX: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DeHoaCt_TX_TN_K13_M958.pdf
Đáp án chính thức hệ GDTX: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DaHoaCt_TX_TN_K13.pdf
MÔN NGỮ VĂN:
Đề thi chính thức hệ THPT: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DeVanCt_PT_TN_K13.pdf
Đáp án chính thức hệ THPT: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/HdcVanCt_PT_TN_K13.pdf
Đề thi chính thức hệ GDTX: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DeVanCt_TX_TN_K13.pdf
Đáp án chính thức hệ GDTX: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/HdcVanCt_TX_TN_K13.pdf
MÔN SINH HỌC:
Đề thi chính thức hệ THPT mã đề 381: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DeSinhCt_PT_TN_K13_M381.pdf
Đáp án chính thức hệ THPT: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DaSinhCt_PT_TN_K13.pdf
Đề thi hệ GDTX: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DeSinhCt_TX_TN_K13_M215.pdf
Đáp án hệ GDTX: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DaSinhCt_TX_TN_K13.pdf
MÔN NGOẠI NGỮ:
Đáp án môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DaAnhCt_CNC_TN_K13.pdf
Đáp án môn Tiếng Anh hệ 3 năm: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DaAnhCt_3N_TN_K13.pdf
Đáp án môn Tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DaPhapCt_CNC_TN_K13.pdf
Đáp án môn Tiếng Pháp hệ 3 năm: http://docs.srv.vietnamnet.vn/docs/giaoduc/2013/DaPhapCt_3N_TN_K13.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top