Đặc điểm của văn bản nghị luận

Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận siêu ngắn nhất trang 18 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Phần I

LUẬN ĐIỂM, LUẬN CỨ VÀ LẬP LUẬN

1. Luận điểm

   Trong văn bản “Chống nạn thất học”:

– Luận điểm chính: chống nạn thất học, được trình bày dưới dạng nhan đề.

Các câu văn cụ thể hóa ý chính:

+ Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí.

+ Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình … biết viết chữ Quốc ngữ.

– Luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn văn thành một khối.

– Muốn có sức thuyết phục, luận điểm cần phải đạt yêu cầu: phải đúng đắn, chân thật, đáp ứng nhu cầu thực tế.

2. Luận cứ

– Các luận cứ:

+ Nguyên nhân của việc thất học: do chính sách ngu dân. 

+ Sự cần thiết của việc chống lại thất học: vì nay nước ta đã được độc lập, mọi người hiểu biết về quyền lợi của mình …

+ Cách chống nạn thất học: những người đã biết dạy cho những người chưa biết chữ, người chưa biết hãy gắng sức mà học.

– Những luận cứ đóng vai trò là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.

– Muốn có sức thuyết phục thì luận cứ cần phải: chân thật, đúng đắn, tiêu biểu.

3. Lập luận

– Trình tự lập luận của văn bản “Chống nạn thất học”: từ tình trạng đến yêu cầu và cách chống nạn thất học.

+ Vì sao phải chống lại nạn thất học?

+ Chống nạn thất học để làm gì?

+ Chống nạn thất học bằng cách nào?

– Ưu điểm của lập luận: chặt chẽ, hợp lí, giàu sức thuyết phục.

Phần II

LUYỆN TẬP

     Trong văn bản “Cần tạo thói quen tốt trong đời sống xã hội”:

* Luận điểm: Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội.

* Luận cứ:

– Luận cứ 1: Có thói quen tốt và xấu.

– Luận cứ 2: Có người biết phân biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên khó bỏ, khó sửa.

– Luận cứ 3: Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ.

* Lập luận:

– Luôn dậy sớm … là thói quen tốt.

– Hút thuốc lá … là thói quen xấu.

– Một thói quen xấu ta thường hay gặp hằng ngày …

– Cho nên mỗi người, mỗi gia đình …

Chia sẻ: trungtamgiasuhanoi.edu.vn

Facebook

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *