Cảm nhận của em về bức tranh thu trong bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh.

Biến chuyến trong không gian lúc sang thu được Hữu Thỉnh cảm nhận qua nhiều yếu tố, bằng nhiều giác quan và sự rung động thật tinh tế.

Phân tích những hình ảnh, hiện tượng thể hiện sự biến đổi của đất trời lúc sang thu ở khổ thơ đầu.

Phân tích cảm nhận tinh tế về những biến chuyển trong không gian lúc sang thu.

Phân tích đặc điểm, tính chất gợi cảm của hệ thống hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ.

Biến chuyến trong không gian lúc sang thu được Hữu Thỉnh cảm nhận qua nhiều yếu tố, bằng nhiều giác quan và sự rung động thật tinh tế.

Phân tích hình ảnh, câu thơ đặc sắc mang hai tầng nghĩa.

Nghĩa thực: hình tượng sấm, hàng cây lúc sang thu.

Ẩn dụ: sấm – những vang vọng bất thường của ngoại cảnh cuộc đời. Hàng cây đứng tuổi: Con người từng trải – khi con người đã từng trải cũng vững vàng hơn trước, những tác động bất thường của ngoại cảnh cuộc đời.

Facebook

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.