Cách vượt qua khó khăn trong kinh doanh

Cách vượt qua khó khăn trong kinh doanh – Có rất nhiều khó khăn trong kinh doanh, song với hoàn cảnh kinh tế suy thoái làm gia tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường, bạn cần có những nguyên tắc nhất định để vượt qua các khó khăn trong kinh doanh. Read More »

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp – TS Lê Thẩm Dương một bài giảng rất hữu ích cho mọi người nhất là dân kinh doanh. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp quyết định sự thành bại trong kinh doanh Đối với các doanh nghiệp, hoạt động bán hàng là khâu. Read More »

Lê thẩm dương kinh tế từ dạy tán gái

Lấy cảm hứng từ việc minh họa tán gái, VIDEO Lê thẩm dương dạy tán gái cho thấy những điểm đặc biệt quyết đoán trong đó với những luận thuyết kinh kế, khởi nghiệp.   Các bạn cùng xem và suy ngẫm khi khởi nghiệm và kinh doanh nhé.   Read More »

Scroll To Top