Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 17 trang 36, 37 giữ gìn lớp học sạch,đẹp với bài soạn ngắn gọn nhất

Hoạt động: 1

Hoạt động quan sát và trả lời: Hãy chỉ và nói các bạn trong từng hình đang làm gì?

 

Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp

Gợi ý: Quan sát bức tranh và trả lời các bạn trong bức tranh đang làm gì? Ở bức tranh thứ nhất em nhìn thấy các bạn nhỏ đang làm gì, các bạn nhỏ ở bức tranh thứ hai đang làm gì khác với các bạn nhỏ kia.

Trả lời

Các bạn trong bức tranh đang:

–   Ở bức tranh 1 các bạn đang quét dọn lớp và lau bàn ghế.

–   Ở bức tranh 2 các bạn đang vẽ tranh, trang trí lớp và dán điểm tốt lên bản tin của lớp.

Hoạt động: 2

Hoạt động liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi: Bạn đã làm gì để lớp mình sạch, đẹp?

Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp

 

Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp

Gợi ý: Em hãy nhớ lại các việc làm đã làm để lớp luôn sạch, đẹp. Bạn có thể trang trí lớp, dọn dẹp lớp học. Khi nhìn thấy rác ở lớp học thì em làm gì?

Trả lời:

–    Em từng quét lớp và lau bảng.

–    Em không vứt rác xuống lớp.

–    Em trang trí lớp bằng những bức tranh.

Kiến thức cần nhớ:

Muốn lớp học luôn sạch, đẹp, chúng ta cần giữ gìn, bảo quản lớp học, trang trí lớp một cách thoáng đãng. Thấy những bạn vứt rác xuống lớp cần nhắc nhở bạn. Lớp học sạch, đẹp chúng ta sẽ có môi trường học hiệu quả.

Chia sẻ: trungtamgiasuhanoi.edu.vn

Facebook

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.