Lực đẩy Acsimet – Ôn thi vào lớp 10 môn vật lý

Lực đẩy Acsimet – Ôn thi vào lớp 10 môn vật lý, Thầy giáo Nguyễn Công Toản là người đúng giảng cho các bạn ôn lên lớp 10 về lực đầy Acsimet cùng các câu chuyện thú vị về nhà bác học Acsimet.

Thế nào là lực đẩy Acsimet?

– Khi một vật nhúng trong chất lỏng, chất lỏng tạo ra một lực nâng các vật. Lực này gọi là lực đẩy Acsimet.

Công thức tính độ lớn của lực đẩy Acsimet

FA = d.V

Lực đẩy Acsimet – Ôn thi vào lớp 10 môn vật lý
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top